TVL – Toeleveringsbedrijf Van Landuyt Kalkensteenweg 21b, 9230 Wetteren (België) +32(0)9/369.46.22 tvl@tvl-vanlanduyt.be
Circulair ondernemen

Circulair ondernemen

Circulair ondernemen gaat verder dan alleen maar recycleren. De kern van de circulaire economie is dat je niets verloren laat gaan: net als in de natuur blijven grondstoffen in eindeloze lussen in het systeem circuleren. Met winsten voor iedereen: de planeet, de business en de burgers.

TVL levert een positieve bijdrage aan het circulair ondernemen en dit op verschillende vlakken.

Gescheiden afvalverzameling

De verschillende afvalstromen van TVL worden zoveel mogelijk gescheiden aangeboden aan een erkend afvalverwerkend bedrijf. Afval zoals papier en karton, restafval, PMD en PE-folies gebeurt met een vast afhaalregime. Andere afvalstromen gebeuren op afroep: met olie doordrenkte filterdoeken, met olie vervuilde vodden, lampen, batterijen, printafval en allerlei klein gevaarlijk afval (spuitbussen, verf en siliconen, niet-gehaloneerde solventen).

Ijzerdraailingen en metaalschroot als grondstof voor nieuw staal

Zowel het metaalschroot als de ijzerdraailingen die bij het draaien en frezen van de metalen werkstukken vrijkomen worden door een erkend recyclagebedrijf opgehaald. Dit bedrijf recycleert het aangeleverde schroot tot nieuwe grondstoffen, bestemd voor de metaalindustrie.

Regenwateropvangsysteem

Onze bewerkingscentra, bewerkingscentra met pinole en draaibanken gebruiken koelwater om de metalen werkstukken die ze bewerken, te smeren en te laten afkoelen. Het koelwater wordt constant gefilterd om ervoor te zorgen dat het water gedurende een hele lange tijd in de machine kan blijven zonder te moeten verversen.

TVL gebruikt een wateropvangsysteem om regenwater op te vangen in een tank. Dit regenwater wordt gebruikt voor het aanmaken van koelwater voor de machines.

CNC bewerkingscentra met energierecuperatie 

De energie die vrijkomt bij CNC bewerkingscentra die afremmen, wordt in een lokaal elektriciteitsnetwerk van het atelier opgevangen. Deze  energierecuperatie vertegenwoordigt zo’n 10% van het totale elektriciteitsverbruik.

Gerealiseerd met de steun van Met de steun van FIT Vlaanderen