TVL – Toeleveringsbedrijf Van Landuyt Kalkensteenweg 21b, 9230 Wetteren (België) +32(0)9/369.46.22 tvl@tvl-vanlanduyt.be
Naleving GDPR

Naleving GDPR

Zakendoen betekent voor TVL zuiver zakendoen. Wij tolereren geen corruptie, omkoping, fraude of witwaspraktijken. Onze werknemers handelen integer en met respect voor zowel de mensenrechten als het milieu.

Wij hanteren onze Code of Conduct als richtlijn voor onze medewerkers, leveranciers en hun onderleveranciers, en vragen hen om op een respectvolle manier zaken te doen, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

GDPR beleid

TVL hecht veel belang aan gegevensbescherming. Om daaraan te kunnen voldoen, hebben we een aantal beleidsnota’s opgemaakt met een rode draad: zij geven richtlijnen – in navolging van de Europese GDPR wetgeving – i.v.m. het verzamelen, verwerken, gebruiken en bewaren van data.

Integriteitsbeleid

Het integriteitsbeleid bepaalt hoe TVL omgaat met persoonsgegevens. Wij verwachten van onze werknemers dat ze altijd deontologisch verantwoord handelen.

Informatieveiligheidsbeleid

Het informatieveiligheidsbeleid bepaalt hoe verantwoord en veilig te werken met documenten, in het bijzonder met documenten die persoonlijke en vertrouwelijke gegevens bevatten. Daarnaast geeft dit beleid ook richtlijnen hoe een computerscherm waarop gevoelige informatie staat, kan worden afgeschermd voor nieuwsgierige passanten, hoe om te gaan met internet, e-mails, fax en telefoon.

Beleidsnota i.v.m. bewaring en verwerking van persoonsgegevens

Deze beleidsnota, die aan al onze werknemers wordt overhandigd, geeft een opsomming van welke  persoonsgegevens worden gebruikt en waarvoor. Het vermeldt ook de termijn van bewaring van deze gegevens.

Richtlijn voor het melden van veiligheidsincidenten

Deze beleidsnota bepaalt hoe we met datalekken moeten omgaan, en ze legt uit welke procedure we moeten volgen voor het rapporteren van een veiligheidsincident.

Privacybeleid en cookiebeleid

Ga naar het TVL privacybeleid.

Ga naar het TVL cookiebeleid.

Gerealiseerd met de steun van Met de steun van FIT Vlaanderen