TVL – Toeleveringsbedrijf Van Landuyt Kalkensteenweg 21b, 9230 Wetteren (België) +32(0)9/369.46.22 tvl@tvl-vanlanduyt.be
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De bedrijfsethiek van TVL ondersteunt de visie dat duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen hand in hand gaan. Alle beslissingen over onze handel en investeringen worden steeds genomen met een duurzame toekomst voor ogen voor zowel ons bedrijf als onze medewerkers. Ons respect voor het menselijk leven, de planeet en de gemeenschap is een groeiend voordeel om de huidige medewerkers, klanten en toeleveranciers aan boord te houden, en daarenboven nieuwe getalenteerde medewerkers aan te trekken, die dezelfde ideologie met ons delen.

Sterke betrokkenheid met plaatselijke technische scholen

TVL onderhoudt nauwe contacten met een aantal technische scholen uit de nabije omgeving. We ondersteunen deze scholen door hen uit te rusten met machines van de laatste generatie en hen stageplaatsen aan te bieden. Op hun vraag organiseren we op onze locatie scholing over 3D meten. Daarnaast organiseren we ook regelmatig rondleidingen voor studenten die hun studiekeuze nog moeten maken. Op die manier hopen we dat technische beroepen aantrekkelijker worden voor meer studenten. Elk jaar wordt TVL uitgenodigd als lid van de examencommissie om haar expertise te geven over de GIP testen van de laatstejaarsstudenten elektromechanica.

Gerecycleerde en fairtrade producten

TVL koopt fairtrade producten zoals koffie, suiker, wijn, enz. in de Oxfam winkels. Daarnaast schaffen we zo veel mogelijk gerecycleerd kantoormateriaal aan: ecologisch printpapier en enveloppen, koffiebekers die 100% composteerbaar en bio afbreekbaar zijn, ecologische kuisproducten, enz.

Maatwerkbedrijven promoten en helpen

TVL steunt een categorie van kwetsbare werknemers door producten aan te kopen die in Belgische maatwerkbedrijven worden gemaakt.

We kopen onze chocoladeproducten bij TWERK, een non-profit maatwerkbedrijf dat werk verschaft aan werknemers met een autismespectrumstoornis. Dit is een neurologische en ontwikkelingsstoornis dat invloed heeft op hoe een persoon handelt, communiceert, dingen aanleert en omgaat met andere mensen.

Daarnaast is Geert Van Landuyt, onze CEO, lid van het Bestuur van een socio-economische instelling die 270 mensen tewerkstelt. Dit maatwerkbedrijf verschaft betekenisvol werk aan mensen die graag willen werken maar tijdelijk of permanent uit de boot vallen in het gewone arbeidscircuit. Hun voornaamste doelgroep zijn personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking. Het uiteindelijke doel is deze mensen te re-integreren in de maatschappij.

Ga naar de website van Trianval. 

Een overzicht van onze initiatieven

Twee studenten bouwen huis in Tanzania

TVL steunt het project van de 2 scoutsvrienden Robbe Stalpaert en Robbe Vandenberghe. Beide studenten volgen de opleiding Bouwkunde aan de Odisee Hogeschool in Aalst en trekken in 2019 voor 4.5 maand naar Tanzania om ter plaatse een huis te bouwen voor een plaatselijke familie. Deze familie leeft momenteel in een vervallen woning in Shimbwe, aan de flank van de Kilimanjaro. Ze hebben van de plaatselijke overheid een stuk grond gekregen, maar hebben de financiële middelen niet om er iets op te bouwen. Het wordt een huis waarin 3 generaties zullen samenwonen.

Foto: © JVW, het Nieuwsblad, 24/08/2018

Sponsoring van tandemduo Griet Hoet (visuele handicap) en Anneleen Monsieur (pilote)

TVL sponsort het tandemduo Griet Hoet en Anneleen Monsieur. Op het wereldkampioenschap 2018 Para-Cycling Track in Rio De Janeiro hebben ze niet minder dan drie medailles in de wacht gesleept.

Griet Hoet

Griet Hoet is 39 jaar oud. Zij is leerkracht lager onderwijs en werkt in een type 1 school (kinderen met licht mentale beperkingen) in Gent. Ze groeide op in Wetteren-ten-Ede en woont nu in Destelbergen.

Ongeveer 10 jaar geleden werd er bij haar Retinitis Pigmentosa vastgesteld. Dit is een oogziekte waarbij het gezichtsveld langzaam kleiner wordt met als uiteindelijk resultaat kokerzicht. Daarnaast is ze ook nachtblind.

Volgende foto’s geven een duidelijk beeld van de ziekte overdag.

Er is jammer genoeg medisch geen oplossing die de ziekte kan stoppen.  Om die reden probeert ze om met haar beperking te leren leven en haar leven een beetje te herorganiseren.  Het vergt toch wat aanpassingen: zo helpt haar blindenstok haar bij het stappen, en doet ze haar verplaatsingen zoveel mogelijk met het openbaar vervoer.

Anneleen Monsieur

Anneleen Monsieur is 39 jaar oud. Ze is opgegroeid in Melle en woont daar nu nog altijd.  Ze studeerde graduaat landbouw en biotechnologie en is  nu tewerkgesteld bij Parantee – Psylos.

Sport maakte en maakt naast de jeugdbeweging een groot deel uit van haar leven.  Ze beoefende doorheen de jaren basketbal, rugby, voetbal, recreatief MTB’en.  Sinds een 3-tal jaren heeft ze haar passie gevonden in het tandemrijden.

Waterput in Serabit / Sinaai woestijn Egypte

TVL steunt samen met enkele andere bedrijven de bouw van een waterput en reservoir in Sebarit ( Sinaai woestijn Egypte ). Op deze manier kan de gemeenschap overleven zonder al het water te moeten invoeren. Dit is ook een stimulans voor de werking van de plaatselijke school.

Fairtrade gemeente Wetteren

Een stukje Egyptische woestijn vruchtbaar maken

TVL steunt een project dat als doel heeft een stukje woestijn in Egypte vruchtbaar te maken. Er wordt een stuk grond genivelleerd met een bulldozer. Daarna wordt dit stukje land bedekt met zwarte vruchtbare grond. De volgende fase is watervoorziening: hiervoor wordt een pijp van 120 m diep geboord. Als laatste worden zonnepanelen geïnstalleerd om de nodige energie te voorzien om de waterpomp te laten werken. Dit stuk land kan daarna worden bewerkt door een volledige familie, die dankzij de verkoop van de geteelde producten kan overleven van de opbrengst.

Alle werken zijn succesvol verlopen. De eerste oogst kon worden binnengehaald.

Gerealiseerd met de steun van Met de steun van FIT Vlaanderen