TVL – Toeleveringsbedrijf Van Landuyt Kalkensteenweg 21b, 9230 Wetteren (België) +32(0)9/369.46.22 tvl@tvl-vanlanduyt.be
Werknemers – een bedrijfscultuur van welbevinden creëren

Werknemers – een bedrijfscultuur van welbevinden creëren

Werknemers motiveren door hun levenskwaliteit te verbeteren

We hebben een actieplan opgemaakt om onze werknemers te motiveren een gezondere levensstijl aan te hangen. Dit actieplan houdt o.m. in dat
– onze werknemers een fietsvergoeding ontvangen (deze vergoeding ligt hoger dan wat wettelijk door het Paritair Comité waaronder wij resideren, bepaald werd) voor elke kilometer dat ze van en naar het werk fietsen.
– we een waterfontein hebben geïnstalleerd voor de werknemers, om zo de consumptie van frisdranken te verminderen.

Ons bedrijf is gelegen in een rustige buurt, omgeven door weilanden. Het bedrijfsterrein zelf heeft een mooie en goed onderhouden tuin, waarin de werknemers hun lunchpauze kunnen doorbrengen.

Multicultureel team

TVL heeft een 30-tal vaste werknemers in dienst, die een goede mix in leeftijd vertonen. De meerderheid van onze werknemers zijn van Belgische afkomst. Daarnaast hebben we ook een aantal werknemers die uit andere Europese landen en andere continenten zoals het Midden-Oosten en Afrika komen.

Wij streven naar openheid en transparantie tegenover onze medewerkers, leveranciers en klanten waardoor we een basis van vertrouwen kunnen opbouwen. Wij sporen onze werknemers aan om te handelen volgens onze Code of Conduct. Daarnaast hebben we een beleidsplan uitgewerkt om pesterijen op de werkvloer te voorkomen.

Leren en trainen

Onze werknemers bouwen jobervaring op in een multiculturele omgeving. Wij moedigen hen aan om gemotiveerd aan het werk te blijven door een aanbod van  levenslang leren en trainen. De meeste trainingen die gevolgd worden zijn on-the-job trainingen, maar externe opleidingen om de vaardigheden van de werknemers te verbeteren of tegemoet te komen aan bepaalde interesses, zijn ook steeds beschikbaar.

We bieden stageplaatsen aan en organiseren regelmatig lessen in 3D meting voor studenten van technische scholen. Daarnaast organiseren we ook schoolbezoeken voor studenten die nog een studiekeuze moeten maken, in de hoop meer studenten warm te kunnen maken voor een technische richting.

Veiligheidsvoorschriften

TVL is ervan overtuigd dat het welbevinden van werknemers samenhangt met het creëren van een gezonde en veilige werkplek. Aangezien onze werknemers met gevaarlijke machines werken, maakt het volgen van de veiligheids-voorschriften een essentieel deel uit van hun werk. TVL tolereert dan ook geen nalatigheden tegenover de in het bedrijf gangbare gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, die gebaseerd zijn op de Belgische voorschriften en wetgeving inzake gezondheid en veiligheid op het werk.

We beperken het aantal chemische producten binnen ons bedrijf zo veel mogelijk en kiezen altijd voor die chemicaliën die zo weinig mogelijk impact hebben op gezondheid en milieu. De werknemers die met chemische producten werken, krijgen up-to-date richtlijnen ter beschikking, om risico’s te beperken en te vermijden. Daarnaast bieden wij aan onze werknemers ook de mogelijkheid om op vrijwillige basis opleidingen te volgen i.v.m. EHBO en brandveiligheid.

Mensenrechten

Wij zijn een grote voorstander van het respecteren van mensenrechten en de naleving van de Belgische arbeidswetgeving. Onze werknemers handelen steeds integer, milieubewust en met respect voor de mensenrechten. Onze Code of Conduct is opgemaakt om ervoor te zorgen dat het aangenaam en veilig werken is binnen ons bedrijf. Doordat TVL een KMO is, is er een persoonlijk en warm contact tussen de directie en de werknemers. Op die manier kunnen problemen voorkomen of opgelost worden vooraleer ze geëscaleerd zijn.

Gerealiseerd met de steun van Met de steun van FIT Vlaanderen