TVL – Toeleveringsbedrijf Van Landuyt Kalkensteenweg 21b, 9230 Wetteren (België) +32(0)9/369.46.22 tvl@tvl-vanlanduyt.be
Privacybeleid

Privacybeleid

Hartelijk bedankt voor uw interesse in de website van Toeleveringsbedrijf Van Landuyt NV (TVL).

TVL hecht veel belang aan gegevensbescherming en vertrouwelijkheid en handelt daarvoor in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Daarom wil TVL u met deze verklaring informatie geven over haar privacy policy, de gegevens die zij wil bewaren en hoe zij deze wil gebruiken.

1. Verwerking persoonsgegevens

TVL hecht het nodige belang aan het respecteren en beschermen van uw privacy en aan de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens.

Door onze website te raadplegen en/of uw persoonsgegevens mee te delen geeft u uw uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben overeenkomstig de voorwaarden bepaald in deze verklaring.

TVL zamelt persoonsgegevens in die u aan TVL verschaft via het contactformulier op de website, en bewaart en bewerkt deze enkel voor het beheer van aanvragen tot informatie. Het gaat hierbij om volgende persoonsgegevens:

  • naam
  • naam + adres werkgever
  • functie
  • telefoonnummer + faxnummer
  • e-mailadres
  • alle informatie die u zelf beslist door te geven

De gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan het personeel van TVL op een “need to know” basis.

2. Toegang tot uw persoonsgegevens

2.1. Recht tot inzage en verbetering van uw persoonsgegevens

Op grond van de wet van 8 december 1992 heeft u het recht tot kosteloze verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en onjuist zijn. Hiervoor kan u zich richten tot TVL, Kalkensteenweg 21B, 9230 Wetteren met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of u kan contact opnemen met TVL via het e-mailadres info@tvl-vanlanduyt.be en uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welke verbeteringen er werden doorgevoerd.

2.2. Recht tot verzet tegen een verwerking van uw persoonsgegevens

Op grond van de wet van 8 december 1992 heeft u tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op directe marketing. Dit kan kosteloos en zonder enige motivatie door zich te richten tot TVL, Kalkensteenweg 21B, 9230 Wetteren met een gedagtekend en ondertekend verzoek, met bijgevoegd een kopie van uw identiteitskaart of u kan ook contact opnemen met TVL via het e-mailadres info@tvl-vanlanduyt.be en uw e-mail voorzien van een elektronische handtekening.

Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal u worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven.

3. Anonieme gegevens

Het is TVL toegestaan bij het gebruik van de website niet-persoonlijke en anonieme gegevens van de gebruiker te verzamelen, zoals de naam van uw browser, de internetserviceprovider en andere soortgelijke informatie. Dit zijn gegevens aan de hand waarvan TVL niet kan overgaan tot de identificatie van een individueel persoon, en deze kunnen worden gedeeld met externe instanties voor onder meer statistische doeleinden. Deze gegevens kunnen onder meer door het gebruik van cookies worden verzameld.

4. Wijzigingen

TVL houdt zich het recht voor deze privacyverklaring steeds te wijzigen. Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 9 mei 2018.

 

 

 

Gerealiseerd met de steun van Met de steun van FIT Vlaanderen